DIMECC N4S-ohjelma: suomalaiset ohjelmistoyritykset nopeuttavat digitaalista taloutta

DIMECC Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kokeillaan käytännössä reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Mallit perustuvat syvään asiakastuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvontuoton. Ohjelman toteuttavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, ja se edustaa 13 laajan teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Nelivuotisen DIMECC-ohjelman (2014-2017) rahoittaa osaksi Tekes.

Internet on ensimmäinen todella globaali alusta digitaaliselle taloudelle, ja se luo uusia merkittäviä mahdollisuuksia liiketoimintaa, talouteen ja yhteiskuntaan. Digitaaliset resurssit ovat koko ajan käytettävissä verkossa, kaikkien ulottuvilla. Tuotteita ja palveluita ei enää kehitä yksi yritys, vaan kasvavassa määrin yhteistyöyritysten verkosto, jossa kukin yritys tarjoaa eri osasia vanhoista ja juuri kehitellyistä tuotteista luoden näin uuden ja entistä houkuttelevamman tarjonnan.

DIMECC N4S:n pitkän aikavälin suunnitelmana on palvella myös muita teknologiateollisuuden yrityksiä, kuten automaatioteollisuus, joissa ohjelmistot ovat oleellisessa roolissa. DIMECC N4S tarjoaa ohjelman tulokset, työkalut ja prosessit yleisesti saataville.

 

n4s-cookbook-for-predicting-the-futuresn4s-cookbook-successful-internal-startupsn4s-yearbook-2014

 

Ohjelmalla on kolme pääasiallista painopistettä:

Arvon tuottaminen reaaliajassa: Suomalainen ohjelmistointensiivinen teollisuus on uudistanut liiketoimintansa ja organisaationsa kohti arvopohjaista ja mukautuvaa reaaliaikaista liiketoiminnan mallia. Tämän muutoksen tukemiseksi on luotu tekninen infrastruktuuri ja sille vaadittavat ominaisuudet.

Syvällinen asiakastuntemus – parempi tuotto: Ohjelmistointensiiviset teollisuudenalat Suomessa hyödyntävät uutta teknistä infrastruktuuria ja sen mahdollisuuksia, samoin kuin moninaisia data- ja tietolähteitä hankkiakseen syvällistä tietämystä asiakkaiden tarpeista ja käyttäytymisestä. Tämän tiedon avulla ala pystyy parantamaan myyntiä ja saa huomattavaa tuottoa panostuksistaan tuotteidensa ja palveluidensa kehitystyöhön.

“Elohopeabisnes” – Uutta rahaa etsimässäTämä kokonaisuus keskittyy siihen, miten yritykset ja yhteisöt voivat käyttäytyä nestemäisen elohopean tavoin, löytäen ja vallaten uusia uria. ”Elohopeabisnes” merkitsee kykyä mukautua uusiin liiketoiminnan olosuhteisiin ja etsiä aggressiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusilla markkinoilla vähäisellä vaivalla. Tämän uuden lähestymistavan liiketoiminnan kasvuun mahdollistaa jatkuva ja aktiivinen strateginen painotus, uusi tapa johtaa.

Yhteyshenkilöt

Dr. Janne Järvinen, Focus Area Director
janne.jarvinen(at)f-secure.com / +358407544738

Dr. Raija Kuusela, Program Coordinator
raija.kuusela(at)vtt.fi / +358401820853

Prof. Tommi Mikkonen, Academic Coordinator
tommi.mikkonen(at)tut.fi / +358408490749

Ari Turunen, Dissemination Manager
ari.turunen(at).vehra.fi / +358 449891960

 

About DIMECC

DIMECC gathers the various projects and plans from these spheres into wider research programmes, raises the bar and level of expectations of innovation, gives rise to new study in the least-researched areas and then obtains additional funding from private and public donors in order to still further enhance the quality and success of each and every project.

Read more: www.dimecc.com